TAHKİM.NET

Türk Tahkim Sitesi

 • Yazı boyutunu yükselt
 • Varsayılan yazı boyutu
 • Yazı boyutunu düşür
Anasayfa Haberler / Etkinlikler Kitap: Milletlerarası Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Rifat ERTEN

Kitap: Milletlerarası Tahkim Hukukunda Geçici Hukuki Koruma Önlemleri, Rifat ERTEN

E-posta Yazdır PDF

Monografinin hazırlanmasında birçok kişinin ve kurumun yardım ve desteğini gördüm. İlk olarak, akademik hayatımın başlangıcında ve her aşamasında desteğini esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Tuğrul ARAT’a saygılarımı ve minnettarlığımı belirtmek isterim. Konunun seçimindeki teşvikleri ve monografinin yazılması aşamasındaki yardım ve destekleri nedeniyle hocam Prof. Dr. Fügen SARGIN’a şükranlarımı sunarım.

En yoğun çalıştığım günlerde, kürsünün işleri konusunda bana kolaylık sağlayan hocam Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR, araştırma görevlisi arkadaşlarım Dr. K. Sedat SİRMEN, Neva S. ÖZTÜRK ve Burcu YÜKSEL’e teşekkür ederim.

Monografinin hazırlık çalışmalarının büyük bir kısmı TÜBİTAK’ın sağladığı doktora sonrası araştırma bursuyla gittiğim Houston Üniversitesi Law Center’da gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle destekleri dolayısıyla TÜBİTAK’a, yardımları dolayısıyla Houston Üniversitesi Law Center Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Richard ALDERMAN’a, Prof. Dr. Ben SHEPPARD’a ve O’Quinn Hukuk Kütüphanesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak isterim. Yurt dışında bulunduğum dönemde büyük bir konukseverlik göstererek ilgilerini eksik etmeyen Don BALLARD, eşi Jamie, çocukları Julia, Drew ve Davis’e; yurt dışında en zor anlarda yanımda olan Şahin İBRAHİMLİ’ye ve kaynaklara ulaşmamdaki yardımlarından dolayı Alvin J. SANTOS’a en içten sevgi ve şükranlarımı belirtmek isterim.

Sevgili Anne ve Babam, çalışma hayatım boyunca, ihtiyaç duyduğum her türlü desteği sunmaktan bir an olsun vazgeçmediler. Annemin, Babamın, Kayınpederim Ahmet Hamdi APAYDIN’ın ve Kayınvalidem Mukaddes APAYDIN’ın destekleri olmasaydı yurt dışına gidebilmem mümkün olmazdı. Eşimi ve çocuklarımı bir an olsun yalnız bırakmayan kendilerine şükranlarımı ve minnettarlığımı belirtmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ayrıca, kardeşlerim Rifai ve Bahadır’a ve ismini burada zikredemediğim arkadaşlarıma da teşekkür ederim.

Her zaman olduğu gibi, en büyük desteği ve yardımı eşim Sena’dan gördüm; kendisine göstermiş olduğu sabır ve hoşgörüsü nedeniyle ne kadar teşekkür etsem, yine de azdır.

Son olarak çalışmanın basımını üstlenen Adalet Yayınevi yetkililerine, özellikle Hakan KARAASLAN’a ve çalışmayı büyük bir titizlikle yayına hazırlayan Yayınevi çalışanlarına da teşekkür ederim.

 

Dr. Rifat ERTEN

 • GİRİŞ-1
 • 1. -TAHKİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER-1
 • 2. -KONUNUN ÖNEMİ-8
 • 3. -SUNUŞ PLANI ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-12
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • GENEL OLARAK MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMHUKUKUNDA GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ
 • 1. -GENEL BİLGİLER-15
 • I. -Tanım ve Terminoloji-17
 • II. -Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine İlişkin Gelişmeler-20
 • A. -Ulusal Düzenlemeler-20
 • B. -Tahkime İlişkin Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler-25
 • C. -Tahkim Merkezlerinin Kuralları-26
 • III. -Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine İlişkin Tartışmalı Konular-28
 • A. -Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine Duyulan İhtiyaç-29
 • B. -Yetki Meselesi-30
 • IV. -Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Kararları ve Benzeri Kavramlardan Farkları-33
 • A. -Nihai Hakem Kararları-35
 • B. -Kısmi ve Geçici Hakem Kararları-37
 • C. -Usuli Kararlar-38
 • D. -Geçici Hukuki Koruma Kararları-39
 • V. -Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Önlemlerinin Türleri-40
 • A. -Delillerin Toplanması, Tespiti ve Korunması-43
 • B. -Statükonun Korunması ve Taraflar Arasındaki İlişkinin Düzenlenmesi-44
 • C. -Uyuşmazlık Konusunun ve Malvarlığı Değerlerinin Korunması-45
 • D. -Yargılamanın İdaresine İlişkin Kararlar-46
 • E. -Paralel Davalar-46
 • F. -Yargılama Masrafları İçin Teminat İstenmesi-48
 • 2. -HAKEM KURULUNUN GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI VERME YETKİSİ-49
 • I. -Geçici Hukuki Koruma Kararına İlişkin Usulün Başlaması-49
 • A. -Talep-49
 • B. -Talebin Şekli-50
 • II. -Hakem Kurulunun Yetkisinin Hukuki Dayanağı-51
 • A. -Uluslararası Sözleşmeler-52
 • B. -Tahkim Anlaşması-53
 • C. -Ulusal Hukuk Düzenleri-54
 • III. -Tahkim Düzenlemelerinde Hakem Kurulunun Yetkisi Konusundaki Yaklaşımlar-56
 • A. -Hakem Kuruluna Yetki Tanımayan Düzenlemeler-56
 • B. -Yetkinin Münhasıran Hakem Kuruluna Verilmesi-57
 • C. -Hakem Kurulu ve Mahkemenin Birlikte Yetkili Olması-58
 • D. -Yetkiyi Paylaştıran Yaklaşımlar-59
 • IV. -Geçici Hukuki Koruma Kararının Verilebilmesinin Şartları-62
 • A. -Hakem Kurulunun İlk Görünüşe Göre Yetkili Olması-63
 • B. -Başvuru Sahibinin İlk Görünüşe Göre Haklılığı-64
 • C. -Telafisi İmkansız veya Ciddi Zararın Doğacak Olması-64
 • D. -Geçici Hukuki Korumaya Acilen İhtiyaç Bulunması-65
 • E. -Geçici Hukuki Koruma Kararının Uyuşmazlığı Esastan Çözen Bir Karar Olmaması-66
 • F. -Ölçülülük-66
 • V. -Geçici Hukuki Koruma Kararı Nedeniyle Teminat-67
 • VI. -Ex Parte Geçici Hukuki Koruma Kararları -68
 • VII. -Geçici Hukuki Koruma Kararının Şekli-73
 • VIII. -Geçici Hukuki Koruma Kararı Nedeniyle Ortaya Çıkan Masraflar-74
 • IX. -Geçici Hukuki Koruma Kararından Sonrasına İlişkin Sorunlar-75
 • A. -Geçici Hukuki Koruma Kararının Değiştirilmesi veya Sona Ermesi-75
 • B. -Geçici Hukuki Koruma Kararı Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini-77
 • 3. -MAHKEMENİN GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARI VERME YETKİSİ-77
 • I. -Mahkemelerin Yardım ve Desteğine Duyulan İhtiyaç-78
 • A. -Hakem Kurulunun Yetkisinin Bulunmaması-78
 • B. -Hakem Kurulunun Henüz Teşekkül Etmemiş Olması-80
 • C. -Üçüncü Kişilere Yönelik Geçici Hukuki Koruma Önlemleri-82
 • D. -Hakem Kurulunun Verdiği Geçici Hukuki Koruma Kararının İcrasının Mümkün Olmaması-83
 • E. -Hakem Kuruluna İlişkin Belirsizlikler-84
 • II. -Mahkemenin Yetkisinin Hukuki Dayanağı-85
 • A. -Uluslararası Sözleşmeler-86
 • B. -Ulusal Hukuk Düzenleri-87
 • C. -Tahkim Anlaşması-87
 • III. -Mahkemenin Yetkisinin Niteliği-88
 • IV. -Mahkemeler ve Hakem Kurulu Arasındaki İhtilaflar-89
 • V. -Mahkemeye Başvuru ile İlgili Problemler-91
 • VI. -Mahkemelerin Yabancı Tahkime Yardım ve Destekleri-92
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • İVEDİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ
 • 1. -GENEL OLARAK-97
 • I. -Ad hoc Kurallar-99
 • II. -Tahkim Merkezlerinin Ortaya Koyduğu Çözümler-100
 • A. -Tahkim Merkezinin Başkanı veya Bir Organının Yetkili Kılınması-100
 • B. -Tahkim Merkezlerinin İvedi Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine İlişkin Kuralları ve Terminoloji-103
 • 2. -İVEDİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLE-RİNE İLİŞKİN KURALLAR-106
 • I. -Tarafların Anlaşması-106
 • II. -İvedi Geçici Hukuki Koruma İçin Başvuru-111
 • A. -Talep-111
 • B. -Talepte Bulunması Gereken Hususlar-114
 • III. -Karşı Tarafın Cevapları-116
 • IV. -İvedi Hakemin Tespiti-118
 • A. -Seçim ve Atama Usulü-118
 • B. -İvedi Hakemin İfşa Yükümlülüğü-122
 • C. -İvedi Hakemin Reddi-124
 • D. -İvedi Hakemin Yerine Yenisinin Atanması-125
 • E. -İvedi Hakem Olarak Atanmanın Sonucu-126
 • V. -Usul-128
 • A. -İvedi Hakemin Usule İlişkin Yetkisi-128
 • B. -Tarafların Usule Yardım Yükümlülükleri-131
 • VI. -Süre-131
 • VII. -Yetki İtirazı-133
 • VIII. -Karar-134
 • A. -İvedi Hakemin Yetkisi ve Yetkisinin Sınırı-134
 • B. -Karar Türleri-137
 • C. -Ex Parte Kararlar-139
 • D. -Kararın Şekli-141
 • E. -Kararın Gerekçesi-142
 • F. -Kararın Değiştirilmesi veya Kaldırılması-143
 • G. -Kararın Etkisi-144
 • 1. -Karara İtiraz ve Bağlayıcılık-144
 • 2. -Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemesi-146
 • IX. -Gizlilik-147
 • X. -Masraflar-148
 • XI. -İvedi Hakemin ve Merkezin Sorumluluğu-149
 • XII. -Mahkemelerin Yetkisi-151
 • 3. -KONGO KARARI-154
 • I. -Uyuşmazlık Konusu-154
 • II. -Davanın Aşamaları ve Karar-154
 • III. -Paris İstinaf Mahkemesinin Kararı ve Sonuçları-155
 • 4. -İVEDİ GEÇİCİ HUKUKİ KORUMAYA İLİŞKİN KURALLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER-159
 • I. -Genel Olarak-159
 • II. -Tarafların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar-163
 • III. -İvedi Geçici Hukuki Koruma Önlemleri İçin Türk Mahkemelerine Başvurulması-164
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • HAKEM KURULU TARAFINDAN VERİLENGEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARININ İCRASI
 • 1. -GENEL OLARAK-169
 • 2. -HAKEM KURULUNUN GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARINA UYULMAMASI HALİNDE SAHİP OLDUĞU YETKİLER-171
 • I. -Zararların Tazmini-172
 • II. -Masrafların Karşılanması-173
 • III. -Cezai Tazminat-174
 • IV. -Karara Uyulmama Şeklindeki Olumsuzluğu Dikkate Alma-175
 • 3. -GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARININ İCRASI-176
 • I. -Geçici Hukuki Koruma Kararlarının İcrasının Gerekliliği-176
 • A. -Aleyhte Olan Görüşler-177
 • B. -Lehte Olan Görüşler-178
 • C. -İcranın Nasıl Sağlanacağı Sorunu-181
 • 1. -Hakem Kurulunca Verilen Geçici Hukuki Koruma Kararlarına İcrai Etki Tanınması-181
 • 2. -Hakem Kurulları Tarafından Verilen Geçici Hukuki Koruma Kararlarının Mahkemeler Vasıtasıyla İcra Edilmesi-183
 • II. -Ulusal Düzenlemeler-185
 • A. -Exequator Modelini Benimseyen Hukuk Düzenleri-186
 • 1. -Hollanda-186
 • 2. -Fransa-187
 • 3. -ABD-188
 • 4. -Hong Kong-189
 • 5. -Singapur-190
 • 6. -Değerlendirme-190
 • B. -Yardım Modelini Benimseyen Hukuk Düzenleri-191
 • 1. -Almanya-191
 • a--Hakem Kurulu Tarafından Verilen Geçici Hukuki Koruma Kararlarının İcrası-192
 • b--Yetkili Mahkeme-195
 • 2. -İsviçre-196
 • a--Mahkemenin Yardımı İçin Aranan Şartlar-196
 • b--Yetkili Mahkeme-199
 • 3. -Türkiye-199
 • a--Ön Şartlar-200
 • i--Mahkemeye Başvuru Hakkı-200
 • ii--Yetkili ve Görevli Mahkeme-200
 • iii--Hakem Kurulunun Vermiş Olduğu Kararın Gereğinin Yerine Getirilmemiş Olması-201
 • b--Başvurunun Değerlendirilmesi-202
 • c--İç Tahkim-204
 • C. -Karma Model-205
 • 1. -İngiltere-205
 • a--Mahkemeye Başvuru İçin Aranan Şartlar-206
 • b--Hakem Kararlarının İcrasına İlişkin m. 66nın Uygulanabilirliği Sorunu-207
 • 2. -Avusturya-209
 • a--Yetkili Mahkeme-210
 • b--İcra Talebinin Reddi Nedenleri-211
 • c--İcra Kararına İtiraz-211
 • d--İcra Kararının İptali-212
 • 4. -YABANCI GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARININ TENFİZİ-213
 • I. -Genel Olarak-213
 • II. -Ulusal Düzenlemeler-214
 • A. -Almanya-215
 • B. -İsviçre-216
 • C. -Türkiye-216
 • D. -Hong Kong-217
 • E. -Singapur-218
 • F. -İngiltere-218
 • G. -Avusturya-219
 • III. -Uluslararası Sözleşmeler-219
 • A. -Genel Olarak New York Sözleşmesi-220
 • B. -Yabancı Geçici Hukuki Koruma Kararlarının New York Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Sorunu-221
 • 1. -Örnek Mahkeme Kararları-223
 • a--Avustralya Queensland Yüksek Mahkemesinin RCI v. Bolwell Kararı-223
 • b--ABD Mahkemelerinin Kararları-227
 • 2. -Geçici Hukuki Koruma Kararlarının New York Sözleşmesi Kapsamında Tanınması ve Tenfizi-230
 • a--Geçici Hukuki Koruma Kararlarının Niteliği-231
 • b--Geçici Hukuki Koruma Kararının Nihai Olup Olmadığı-231
 • c--Geçici Hukuki Koruma Kararının Şekli-232
 • d--Kamu Düzenine Aykırılık-233
 • 3. -New York Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi ve Tartışma Yaratan Hususlar-234
 • C. -Yeknesaklık İhtiyacı-238
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • UNCITRAL MODEL KANUN 2006YA GÖREGEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ
 • 1. -UNCITRALİN ÇALIŞMALARI-241
 • I. -UNCITRAL Tahkim Kuralları-242
 • A. -Genel Olarak-242
 • B. -Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler-247
 • 1. -Hakem Kurulunun Yetkisi-247
 • 2. -Geçici Hukuki Koruma Kararının Şekli ve Masraflar-249
 • 3. -Mahkemelere Başvuru-250
 • C. -Tahkim Kurallarının Değiştirilmesine İlişkin Çalışmalar-251
 • II. -Model Kanun-252
 • A. -Genel Olarak-252
 • B. -Geçici Hukuki Koruma Önlemlerine İlişkin Hükümler-255
 • C. -Model Kanun 1985in Değiştirilmesine Yönelik Çalışmalar -256
 • 2. -MODEL KANUN 2006-261
 • I. -Genel Olarak-261
 • II. -Geçici Tedbirler ve Ön Ara Kararlar-263
 • A. -Genel Olarak Geçici Tedbirler-263
 • B. -Genel Olarak Ön Ara Kararlar-267
 • 1. -Tartışmalar-267
 • 2. -Düzenleme-272
 • 3. -Ön Ara Kararlara Uygulanacak Özel Hükümler-272
 • III. -Hakem Kurulunun Yetkisi-275
 • IV. -Geçici Tedbirin ve Ön Ara Kararın Verilebilmesinin Şartları-276
 • A. -Genel Şartlar-276
 • B. -Tarafların Aksine Anlaşma Yapmamış Olmaları-278
 • C. -Uyuşmazlık Konusuna İlişkin Olma İfadesine Yer Verilmemesi-280
 • V. -Geçici Tedbirler ve Ön Ara Kararlara İlişkin Özel Hükümler-281
 • A. -Geçici Hukuki Koruma Kararı Nedeniyle Teminat-281
 • B. -Geçici Tedbir veya Ön Ara Kararlarının Değiştirilmesi, Durdurulması veya Kaldırılması-283
 • C. -Bildirim Yükümlülüğü-285
 • D. -Masraf ve Zararlar-286
 • VI. -Geçici Tedbirlerin Tanınması ve İcrası/Tenfizi-287
 • A. -Genel Olarak-287
 • 1. -Mahkemelerin Takdir Yetkisi-290
 • 2. -Geçici Tedbir Kararının Şekli-291
 • 3. -Tanıma ve Tenfiz Talebi-291
 • 4. -Hakem Kurulunca Aksinin Belirtilmemiş Olması-292
 • 5. -Tedbir Kararının Verildiği Yerin Dikkate Alınmaması-293
 • 6. -Hakkında Tanıma ve Tenfiz Kararı Verilen Geçici Tedbirin Akıbetine İlişkin Bildirim Yükümlülüğü-293
 • 7. -Tanıma veya Tenfiz Kararı Nedeniyle Teminat-295
 • 8. -Mahkemenin Tanıma ve Tenfiz Talebine İlişkin Kararının Niteliği-296
 • B. -Red Nedenleri-296
 • 1. -Karşı Tarafın İleri Sürmesi Gereken Red Nedenleri-298
 • a--Tarafın Ehliyetsiz veya Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması-299
 • b--Savunma Haklarına Riayet Edilmemiş Olması-301
 • c--Kararın Tahkim Anlaşması Kapsamında Olmaması-301
 • d--Hakem Kurulunun Oluşumunda veya Tahkim Usulünde Hukuka Uygun Davranılmaması-302
 • e--Hakem Kurulunun Karara Bağladığı Teminatın Gösterilmemesi-302
 • f--Kararın İptal Edilmesi veya Tehirine Karar Verilmiş Olması-303
 • 2. -Mahkemenin Resen Gözeteceği Red Nedenleri-304
 • a--Kararın, Mahkemenin Yetkisi Kapsamı Dışında Olması-304
 • b--Tahkime Elverişlilik-305
 • c--Kamu Düzenine Aykırılık-305
 • VII. -Mahkemelerin Geçici Tedbir Kararı Verme Yetkisi-306
 • SONUÇ-309
 • KAYNAKÇA-321
Yayınevi Satış Linki İçin TIKLAYINIZ
Cumartesi, 18 Temmuz 2015 08:18 tarihinde güncellendi  

Anketler

Tahkimin ülkemizde yeterince gelişememesinin sebebi size göre hangisidir?
 

Kimler Sitede

Şu anda 97 ziyaretçi çevrimiçi

Reklam