Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) "Tahkim Hukuku Semineri" düzenledi

Salı, 30 Kasım 2010 13:39 yönetici
Yazdır

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 'Tahkim Hukuku Semineri' düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkan Yardımcısı Mevci Ergün, "Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde taraflar artık, devlet yargısı yerine Tahkim'i tercih ediyor." dedi.

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonunda düzenlenen Tahkim Hukuku Semineri, Bursa'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcilerini bir araya getirdi.

Seminerin açılışında konuşan UİB Genel Sekreter Yardımcısı Tansu Sinağ, uluslararası piyasalardaki çetin rekabet koşullarında, iş yapmanın her geçen gün zorlaştığını söyledi. Rekabet koşullarından etkilenen üretim faktörleri ve temel işletme fonksiyonlarının her gün yeni gelişmelerle karşılaştığını belirten Sinağ, "Yeni ürünler ve üretim teknikleri, yeni pazar ve pazarlama teknikleri, yeni lojistik kolaylıklar hep bu durumların sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda istenmeyen olaylara karşı düzenlenmiş yasal zemin, Tahkim'i de unutmamalıyız." dedi.

TAHKİM'İN KÜRESEL TİCARETTE ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Dünyanın birçok yerinde, ticari uyuşmazlıklarda, tahkim müessesesine başvurulduğunu dile getiren Uluslararası Patent Birliği Başkanı Jur. Dr. Mevci Ergün de küresel ticaretteki uyuşmazlıkların çözümünde Tahkim'in öneminin giderek arttığını söyledi.

Dünya ticaretinin liberalleşmesine paralel olarak, uluslararası ticaret hacminin her geçen gün arttığının unutulmaması gerektiğini kaydeden Ergün şunları söyledi: "Özellikle dünya genelinde gerek bölgesel topluluklar, gerekse de Dünya ticaret örgütü kapsamında gümrük duvarlarının aşamalı olarak indirilmesi uluslararası rekabetin şiddetini de artırmaktadır. Bu aşamada özellikle devlet yargısının sorunların çözümünde eksik kalması taraflara tahkim yolunu açmaktadır."

Ergün, taraflar arasında devlet yargısının seçilmesinin yerine tahkim yolunun tercih edilme sebepleri arasında, yetersiz düzenleme, uzmanlık, çabukluk, ucuzluk, gizlilik, psikolojik yön, güven ve tarafların temsili faktörlerinin yer aldığını söyledi. Seminerde ayrıca tahkimin çeşitleri, Milletlerarası Ticari Hakemlik konusundaki 21 Nisan 1961 tarihinde Cenevre'de yapılan Avrupa Sözleşmesi, 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Konvansiyonu (New York Sözleşmesi), Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Hakkında Konvansiyon (ICSID Sözleşmesi) konuları hakkında bilgiler de verildi.