Türkiye Barolar Birliği, Barolardan İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ile İlgili Görüş İstedi

Pazartesi, 26 Temmuz 2010 09:14 yönetici
Yazdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, 22.07.2010 tarih ve 2010/50 sayılı duyurusu ile tüm barolara yazı göndererek, İstanbul Tahkim Merkezi KanunuTasarısı Hakkında 10.08.2010 tarihine kadar görüş ve önerilerini bildirmelerini istedi. Duyuru şu şekilde:

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nden alınan 12.07.2010 günlü 2009/562/3660 sayılı yazı ve eki “İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı” taslağı ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Bakanlığa gönderilecek görüşlerimize ışık tutması açısından, söz konusu Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi hakkındaki görüş ve önerilerinizin 10.08.2010 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı